Langmarken 1916

Fællesarbejde 2024

Der er 6 fællesarbejdsdage i løbet af året. Fællesarbejdet foregår på lørdage kl. 10:00 - 14:30

Alle opfordres til at deltage, hvis det er muligt. Det plejer at være meget hyggeligt, og man møder andre havefolk.

Hver have er pligtig til at stille med minimum 1 person til en arbejdsdag - se skemaet nedenfor.

  • Alle haver indkaldes til 1 arbejdsdag pr. sæson. Der udsender en reminder til deltagerne senest 14 dage før.
  • Hvis man er forhindret, kan man blive flyttet til en anden dag. Kontakt kasserer@langmarken1916, hvis du ønsker at blive flyttet.
  • Hvis man pga. helbred eller lign. ønsker at blive fritaget for fællesarbejde betales kr. 500. Kontakt kasserer@langmarken1916, hvis du ønsker at blive fritaget.
  • Der kan laves individuelle aftaler om at udføre andre tjanser i stedet for fællesarbejdet. Disse aftaler laves med Torben (tlf. 40 17 25 90).