Langmarken 1916

REGLER & VEDTÆGTER

FORPLIGTIGELSER

Man er forpligtiget til én fællesarbejdsdag årligt. Bestyrelsen kan kontaktes ved ønske om alternativ praktisk opgave. Se kalender og fordeling her.


LEJEKONTRAKT

Vil du se en kopi af Kredsens lejekontrakt med Horsens Kommune, så klik på nedenstående.


VEDTÆGTER & ORDENSREGLER


BYGGEREGLER


DRIVHUSE & P-PLADS

Vil du etablere et drivhus eller P-plads, så download filen byggetilladelse, udfyld den og få opstarts godkendelse og senere ibrugtagningstilladelse hos bestyrelsen.


LINKS


DATABEHANDLERLOVEN

En kolonihaveforening er data-ansvarlig, fordi den anvender medlemmernes personoplysninger til specifikke formål, f.eks. medlemsadministration. Derfor er foreningen som udgangspunkt ansvarlig for behandling af disse personoplysninger. En haveforening kan dog vælge at lade andre behandle foreningens personoplysninger på haveforeningens vegne, hvilket kaldes ”en databehandler”. Der kan eksempelvis laves en sådan aftale mellem foreningerne og kredsen. Behov opstår ved udførelse af byggesager og vurderinger. Loven stiller krav om, at der ved en sådan aftale indgås en skriftlig aftale mellem foreningen og databehandleren for at sikre al overholdelse af gældende regler. Derfor har haveforeningen og Sydøstjyllands kreds indgået en databehandler-aftale.